Naturvårdsverkets rapport Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

Remissyttrande: 24 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/898
Ert diarienummer: M2019/00796/KI

Miljödepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Ivar Rönnbäck, beslutande

Peter Vikström, föredragande