Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet

Remissyttrande: 3 maj 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2019/636
Ert diarienr: M2019/01128/E

Infrastrukturdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck,