Promemorian Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Remissyttrande: 24 september 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/968
Ert diarienummer: Fi2019/02563/S2

Finansdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

 Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Ivar Rönnbäck, beslutande

Per Vikström, föredragande