Remisspromemoria: Allmänna råd konsumentkrediter

Remisspromemoria: 25 september 2019
REMISSPROMEMORIA

Konsumentverket har reviderat Konsumentverkets allmänna råd gällande konsumentkrediter (KOVFS 2011:1). I den reviderade versionen har Konsumentverket gjort förändringar avseende innehållet och de allmänna råden kompletteras med denna promemoria.

De allmänna råden föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.
Önskar ni lämna synpunkter på remissen ska ert svar skickas per e-post till konsumentverket@konsumentverket.se senast den 25 oktober 2019. Uppge ärendenummer 2019/360 i ert remissyttrande.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta:
Anna Hult, 054-19 40 60, anna.hult@konsumentverket.se

Missiv 2019

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

Remisspromemoria till KOVFS allmänna råd för konsumentkrediter

Konsekvensanalys till allmänna råd för Konsumentkrediter KOVFS 2019-XX