Remissyttrande avseende PM Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen

Remissyttrande: 22 augusti 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2018/1008
Ert diarienummer: Fi2019/02656/BB

Finansdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande