Remissyttrande avseende Promemoria Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel

Remissyttrande: 22 augusti 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/1034
Ert diarienummer: M2019/01453/R

Promemoria Användning och överlåtelse av växtskyddsmedel

Miljödepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande