Remissyttrande avseende Promemoria Genomförande av EU-förordningen 2018/858

Remissyttrande: 22 augusti 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2019/1003
Ert diarienummer: I2019/01988/TM

Infrastrukturdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande