Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Remisspromemoria: 19 december 2019
REMISYTTRANDE

Vårt Diarienummer: 2019/1548
Ert Diarienummer: Ju2019/03948/L3

Justitiedepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande                                                
Peter Vikström, föredragande