SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Remissyttrande: 1 mars 2019
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2019/154
Ert diarienr: S2019/00100/FS

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Ivar Rönnbäck. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Ivar Rönnbäck, beslutande
Peter Vikström, föredragande