Remissyttrande - Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet

Remisspromemoria: 10 september 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/692
Ert diarienr: M2020/01102/R

Rättssekretariatet
Miljödepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inte några synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande enhetschef Malin Lindquist Skogar deltagit.

 __________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Malin Lindquist Skogar,  föredragande