Remissyttrande avseende kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralordning

Remissyttrande: 25 augusti 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/690
Ert diarienr: UD2020/09733/HI

Utrikesdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 _________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

 _________________________

Anna Stjärnhem , beslutande                                       
Peter Vikström, föredragande