Remissyttrande avseende SOU 2020:31 En ny mervärdesskattelag

Remissyttrande: 30 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienummer: 2020/649
Ert diarienummer: Fi2020/0254/S2

Finansdepartementet

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

Anna Stjärnhem, beslutande 
Peter Vikström, föredragande