Remissyttrande om nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Remissyttrande: 24 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/64
Ert diarienr: M2020/00083/R

Miljödepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande