Remissyttrande om beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

Remissyttrande: 24 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/195
Ert diarienr: Fi2020/00655/S2

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 _________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

 _________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande