Remissyttrande om Förmånliga villkor för återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Remissyttrande: 26 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/420
Ert diarienr: Fi2020/01699/S2

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________ 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________ 

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande