Remissyttrande om framtidens kemikaliekontroll (SOU 2019:45)

Remissyttrande: 1 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/176
Ert diarienr: M2020/00226/Ke

Miljödepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande