Remissyttrande - Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Remissyttrande: 26 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/210
Ert diarienr: Fi2020/0727/E4

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande