Remissyttrande om idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Remissyttrande: 24 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/22
Ert diarienr: Fi2019/04187/K

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peeter Vikström, föredragande