Remissyttrande om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Remissyttrande: 29 maj 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/293
Ert diarienr: UD2020/04337/HI

Utrikesdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande