Remissyttrande om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Remissyttrande: 24 april 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/165
Ert diarienr: I2020/00462/E

Infrastrukturdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande