Remissyttrande - Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Remissyttrande: 29 september 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/86
Ert diarienr: Fi2020/03655/S2

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem,  beslutande
Mia Ohlsson, föredragande