Remissyttrande. Livsmedelsverkets rapport om behovet av lag-eller förordningsförändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten

Remisspromemoria: 1 juni 2020
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/436
Ert diarienr: N2020/00310/JL

Näringsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats avdelningschef Anna Stjärnhem. I handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Peter Vikström, föredragande