Remissyttrande - EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

Remissyttrande: 1 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1305
Ert diarienr: M2020/ 01583

Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande