Remissyttrande - EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58)

Remissyttrande: 3 februari 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2020/1059
Ert diarienr: Fö2020/00954

Försvarsdepartementet
Fo.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget om kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Katja Stjernlöf, Avdelningschef. I handläggningen har också Elin Söderlind, Verksjurist, Sara Wahlberg, Internationell handläggare och föredragande IT-säkerhetsansvarig Mattias Joelsson deltagit.

__________________________

Katja Stjernlöf, beslutande
Mattias Joelsson, föredragande