Remissyttrande - Promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Remissyttrande: 19 mars 2021
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2021/239
Ert diarienr: Fi2021/01053

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter

 

Konsumentverket har inga synpunkter påPromemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cathrin Lundquist. I handläggningen har också föredragande enhetschef Malin Lindquist Skogar deltagit.

__________________________

Cathrin Lundquist, beslutande
Malin Lindquist Skogar, föredragande