Konsumentbeteende på digitala marknader

Digitaliseringen förenklar vardagslivet för många och ger konsumenterna tillgång till nya varor och tjänster via nya kanaler och aktörer. Men digitaliseringen är också förknippad med en del risker och problem, som till exempel integritets- och säkerhetsrisker, miljöbelastning och digitalt utanförskap för vissa konsumentgrupper.

Arbetet med temaområdet "Konsumentbeteende på digitala marknader" pågår under tre år och resultatet kommer att redovisas hösten 2020. Syftet är bland annat att identifiera konsumentbeteende i digitala miljöer, vad som påverkar beteendet samt möjligheter och risker på de digitala marknaderna.

Inom temat genomför vi två undersökningar: 

  • Köpresan - lär känna e-konsumenten
    Vi har observerat ett antal personer medan de gått igenom tre olika köpsituationer på internet. Med hjälp av teknik som ögonspårning, mätning av ansiktsuttryck och emotioner samt intervjuer kartläggs respondenternas beteende och vad som påverkar deras beteenden.
  • Plattformsmarknader och plattformsaktörer
    Med plattformar avses en internetbaserad tjänst som underlättar transaktioner mellan företag och konsumenter. Konsumentverket har gjort en kartläggning över hur olika plattformsmarknader och plattformsaktörer fungerar i syfte att förstå vilka utmaningar och risker konsumenter möter på de digitala plattformarna. 
Senast granskad 18 mars 2020