Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen (SOU 2015:34)(Fi2015/04515/UR)

Remissyttrande 15 december 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1278

Finansdepartementet
103 33 Stockholm 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, biträdande avdelningschef. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Gabriella Fenger-Krog och juristen Otto Johansson Hansson deltagit, varvid den sistnämnda varit föredragande.

Joachim Allard
Beslutande                             

Otto Johansson Hansson
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera