Europeisk kvarstad på bankmedel (SOU 2015:54)

Remissyttrande 15 september 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/818

Justitiedepartementet
Enheten för processrätt och domstolsfrågor
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inte några synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Cecilia Tisell och remissföredragande har varit processrådet Pär Magnusson. 

 

Cecilia Tisell
Beslutande

Pär Magnusson
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera