Remiss av betänkandet gestaltad livsmiljö (SOU 2015/88)

Remissyttrande 9 december 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1558

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Ivar Rönnbäck
Beslutande                                    

Marianne Wreifors
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera