Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare

Remissyttrande 17 mars 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/387

Finansdepartementet
103 33 Stockholm 

Konsumentverket har inga synpunkter.

____________________________________________________________ 

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck.  I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera