Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa (Ds 2014:41)

Remissyttrande 27 januari 2015

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2014/1141

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Konsumentverket har inga synpunkter.

_____________________________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, biträdande avdelningschef. I den slutliga handläggningen har också Jan Nyquist, enhetschef, deltagit och Kristina Wallin, jurist, föredragande.

Joachim Allard
Beslutande

Kristina Wallin     
Föredragande     

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera