Betänkande: Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)

Remissyttrande 4 april 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/474

Näringsdepartementet  
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ivar Rönnbäck. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Ivar Rönnbäck
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera