Har du en konsumentfråga?

Du vet väl om att vi samlat vår information till konsumenter på hallåkonsument.se. Förutom webbinformation kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor eller hjälper dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer eller den kommunala konsumentvägledningen.

Ja, ta mig till hallåkonsument.se Stäng

Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården

Remissyttrande 15 januari 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2015/1389

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.


Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera