Har du en konsumentfråga?

Du vet väl om att vi samlat vår information till konsumenter på hallåkonsument.se. Förutom webbinformation kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor eller hjälper dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer eller den kommunala konsumentvägledningen.

Ja, ta mig till hallåkonsument.se Stäng

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder?

Remissyttrande 10 maj 2016

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/376

Miljö- och energidepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 


Detta yttrande har beslutats av enhetschef Peter Vikström. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Peter Vikström
Beslutande

Marianne Wreifors
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera