Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan

Remissyttrande 15 december 2017

REMISSYTTRANDE

Dnr: 2017/1182
Ert Dnr: S2017/06379/FST

Socialdepartementet

 

Konsumentverket ser positivt på arbetsgruppens förslag och har inga ytterligare synpunkter att lämna.

 __________________________

Detta yttrande har beslutats av Mia Ohlsson, avdelningschef. I handläggningen har föredragande utredare Ingrid Eriksson deltagit.

Mia Ohlsson
Beslutande

Ingrid Eriksson
Föredragande

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera