Remittering av betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU2016:79)

Remissyttrande 9 februari 2017

REMISSYTTRANDE

Diarienummer: 2016/1406
Ert dnr: Ju2016/08020/L3

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

___________________________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I den slutliga handläggningen har också Marianne Wreifors, föredragande deltagit.   

Joachim Allard
Marianne Wreifors

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera