Samordningsråd för Hallå Konsument

Rådet för samordning av Hallå konsument är ett samordnande organ utan beslutsfunktion kopplat till upplysningstjänsten Hallå konsument.

Rådet sammanträder minst två gånger per år. Förutom Konsumentverkets generaldirektör, som är ordförande, ingår följande 17 personer i rådet:

 • Maria Berge, Verksjurist, Allmänna reklamationsnämnden
 • Birgitta Frejd, Informationschef, Boverket
 • Eva Westberg, Myndighetschef, Fastighetsmäklarinspektionen
 • Lars Malmström, Avdelningschef, Finansinspektionen
 • Berith Kahn Karlsson, Enhetschef, Kronofogden
 • Martin Eriksson, Avdelningschef, Naturvårdsverket
 • Pär Ahrling, Enhetschef, Pensionsmyndigheten
 • Olof Bjurö, Enhetschef, Post- och telestyrelsen
 • Tore Carlsson, Enhetschef, Statens energimyndighet
 • Göran Brännström, Konsumentvägledare Skellefteå, Konsumentvägledarnas förening
 • Christin Holm Gatica, Kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter
 • Christina Lindahl, Kommunikationschef, Livsmedelsverket
 • Mattias Grafström, Chef Telekområdgivarna, Konsumentbyråerna
 • Sara Sundberg, Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen
 • Madelene Sandgren, Kommunikationschef, Kemikalieinspektionen
 • Leif Klingensjö, Samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Ledamöterna sitter  i Samordningsrådet för Hallå konsument från och med den 1 april 2015 fram till den 31 december 2017.

Kontaktperson Konsumentverket

Marija Borenius
marija.borenius@konsumentverket.se
054 - 19 41 98

Senast granskad 7 november 2016