Konsumentverket i sociala medier

Vi kommunicerar gärna med dig i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube.

Vi bevakar våra sociala medier under kontorstid varje vardag och har som ambition att svara på frågor inom 24 timmar. På helger och helgdagar har vi ingen bevakning. 

Vår närvaro i sociala medier delas in utifrån några olika avsändare:

Konsumentverket – information från myndigheten

Konsumentverket på Facebook

På Konsumentverkets Facebook-sida publicerar vi information från Konsumentverket, till exempel pressmeddelanden, varningar om farliga produkter, platsannonser, aktuella rapporter och publikationer, domar i aktuella mål som KO deltagit i och annan information om vårt arbete som vi bedömer som intressant för våra följare.

Konsumentverket på Facebook

Konsumentverket på Twitter

Konsumentverkets Twitter används för omvärldsbevakning och för att rapportera om den egna verksamheten i syfte att nå journalister och andra följare. Vi ger ingen konsumentvägledning via Twitter men svarar förstås på enklare frågor.

Konsumentverkets filmer är samlade på Youtube

På Konsumentverkets Youtube-kanal samlar vi alla filmer vi producerat inom många olika ämnesområden.

Konsumentverket på Youtube

Konsumentverket ur ett arbetsgivarperspektiv på Linkedin

På Linkedin publicerar vi till exempel lediga tjänster och aktuella projekt vi arbetar med just nu. Syftet är att visa hur det kan vara att ha Konsumentverket som arbetsplats.

Konsumentverket på Linkedin

Hallå konsument – för dig som är konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. De inlägg som publiceras i flödet ska innehålla konsumentinformation från Konsumentverket eller någon av de myndigheter och konsumentbyråer som samverkar i upplysningstjänsten. Vi ger ingen konsumentvägledning via facebook men svarar förstås på enklare frågor. 

Hallå konsument på Facebook

ECC Sverige – för dig som handlar utanför Sverige men inom EU

ECC Sverige arbetar för att underlätta handeln över gränserna inom EU, Norge och Island. ECC Sveriges Twitter används för att rapportera om den egna verksamheten i syfte att nå konsumenter men också andra målgrupper som till exempel journalister. Vi ger ingen konsumentvägledning via Twitter men svarar förstås på enklare frågor.

ECC Sverige på Twitter

När vi raderar information från sociala medier

Konsumentverket förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer samt inlägg på de sidor som vi finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader.

Om myndigheten efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i vårt diarium.

Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Vi informerar inte om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet. 

Senast granskad 3 november 2020
Skriv ut