Konsumentverket i sociala medier

Vi kommunicerar gärna med dig i sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube.

Vi bevakar våra sociala medier under kontorstid vardagar och har som ambition att alltid återkomma med svar till dig inom 24 timmar under kontorstid. 

Gilla oss på Facebook

Vi har tre sidor på Facebook:

Konsumentverket – myndighetsinformation

På Konsumentverkets Facebook-sida publicerar vi information från Konsumentverket. Det kan vara pressmeddelanden, varningar om farliga produkter, vissa platsannonser och information om saker vi arbetar med som vi tror kan vara intressant för dig som följare att ta del av.

Konsumentverket på Facebook

Hallå konsument – för dig som är konsument

Hallå konsument är en upplysningstjänst där du som konsument kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Facebook är ett av sätten du kan kontakta Hallå konsument på. Ställ din fråga via Facebooks meddelandefunktion så svarar vi dig så snabbt vi kan. På sidan lägger vi ut viktig konsumentinformation från Konsumentverket eller någon av de tolv myndigheter som vi samarbetar med för Hallå konsument.

Hallå konsument på Facebook

Konsument Europa – för dig som handlar utanför Sverige men inom EU

Konsument Europa arbetar för att underlätta handeln över gränserna inom EU och på Facebook kan du ställa frågor om handel över nationsgränserna inom EU och ta del av konsumentinformation.

Konsument Europa på Facebook

Vi twittrar aktuell konsumentinformation

Vi har tre sidor på Twitter där vi kommunicerar med konsumenter; Konsumentverket, Konsument Europa och Hallå konsument. Vi publicerar ett liknande innehåll som på Facebook. Vi ger ingen konsumentvägledning via Twitter men svarar förstås på enklare frågor.

Konsumentverket på Twitter

Hallå konsument på Twitter

Konsument Europa på Twitter

Konsumentverket som arbetsplats på Linkedin

På Linkedin publicerar vi information om lediga tjänster, aktuella projekt vi arbetar med och annan information som rör Konsumentverket som arbetsplats.

Konsumentverket på Linkedin

Se våra filmer på Youtube

Konsumentverket har en kanal på Youtube där vi samlar filmer som vi tar fram inom olika ämnesområden.

Konsumentverket på Youtube

När vi raderar information från sociala medier

Konsumentverket förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer samt inlägg på de sidor som vi finns på. I normalfallet sker det tidigast efter tre månader. Om myndigheten efterfrågar information, eller får in kommentarer och inlägg som underlag till ett ärende, registreras detta i vårt diarium. Kommentarer och inlägg av stötande eller kränkande karaktär tas bort med omedelbar verkan. Vi informerar inte om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från eller har överförts till diariet. 

Senast granskad 5 februari 2018