Tillgänglighetsredogörelse för konsumentverket.se

På den här sidan beskriver vi hur konsumentverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är Konsumentverket som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Du kan rapportera brister som du upptäcker till oss.

Du kan framföra synpunkter till oss

Vi förbättrar webbplatsens tillgänglighet kontinuerligt. Om du upptäcker problem som inte finns beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss detta. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med synpunkter på tillgängligheten på konsumentverket.se

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från konsumentverket.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du ta kontakt med oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan. Svarstiden är normalt en vecka.

Skicka e-post till Konsumentverket med en begäran att få material tillgänglighetsanpassat

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen lanserades i sin nuvarande form 2015. Webbplatsen är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines 2.1 nivå A-AA. Webbplatsen uppfyller delvis kraven på A- och AA-nivå. Brister redovisas nedan under rubriken ”Hur tillgänglig är webbplatsen?”.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

När vi anpassat webbplatsen har vi prioriterat de problem som vi tror påverkar flest besökare. Vissa problem som upptäckts rör delar av webbplatsen där vi planerar att utveckla nytt inom en snar framtid. De problemen får därför vänta. Vi gör bedömningen att de brister som återstår inte påverkar användningen eller funktionerna på webbplatsen på ett allvarligt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av webbplatsen både i samband med teknisk utveckling och i redaktionellt arbete.

På webbplatsen finns följande brister, som vi har kännedom om:  

Krav på insticksprogram

 • På webbplatsen finns en funktion, ”Tyck till” som gör det möjligt för användare att ge återkoppling på innehållet. Funktionen fungerar endast om javascript är aktiverat. Endast ett mindre antal användare använder i dag webbläsare där javascript inte är aktiverat.

  Åtgärd: Ingen åtgärd är just nu planerad för bristerna i funktionen ”Tyck till”. 

Kontrastkrav

 • Det finns ett antal brister med kontraster på webbplatsen. Det handlar om text som inte möter kontrastkravet mot bakgrunden. 

  Åtgärd: En ny design kommer att tas fram under senare delen av 2020. Brister i kontrast kommer att hanteras i samband med att den nya designen tas fram.

Navigerbarhet

 • Den finns ingen visuell avgränsare mellan menyingångarna i toppmenyn. 

  Åtgärd: En ny design kommer att tas fram under senare delen av 2020. Problemet tas om hand i samband med att den nya designen tas fram.

 • Startsidan saknar huvudrubrik <h1> övrig rubrikstruktur är korrekt på sidan.

  Åtgärd: Denna brist hanteras under senare delen av 2020, i samband med den planerade översynen av designen.

Videospelare

 • Information om videospelarens funktioner är inte tillräckliga.

  Åtgärd: Spelaren är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet. Vi planerar inte att byta ut videospelaren för närvarande.

Hur har vi testat webbplatsen?

Webbplatsen har granskats av oberoende experter på webbtillgänglighet. Den senaste granskningen genomfördes under perioden november till december 2019.

Vi genomför även egna tester kontinuerligt,  med stöd av webbaserade verktyg för granskning av webbtillgänglighet.

Senast granskad 2 juli 2020
Skriv ut