Öppna data

Här hittar du information från oss som är tillgänglig som öppna data. Öppna data är information som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är vår verksjurist. Du kan kontakta henne genom att ringa vår växel.

Öppna data i bokstavsordning

När du klickar på en rubrik i listan nedan kommer du till en ny sida. Längst till höger på den nya sidan finns vår öppna data som du kan använda.

Relaterad information om öppna data

PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) på Riksdagens webbplats

På den nationella dataportalen för öppna data och PSI hittar du våra och andra organisationers öppna data. Du kan också läsa och lära mer om öppna data och hur de kan användas. 

Licens

Vi använder oss av licensen Creative commons 0 (CC0) för vår öppna data. Creative commons 0 (CC0), innebär att du får använda datan fritt utan att ange Konsumentverket som källa.