Forskning och rapporter

Medarbetare arbetar vid dator

Konsumentverket är beroende av goda kunskaper om konsumenternas problem och ställning på olika marknader. Därför arbetar vi aktivt med att ta fram ny kunskap inom det konsumentpolitiska området.

Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för den egna verksamheten. Den är också användbar för andra myndigheters arbete med konsumentrelaterade frågor samt för regeringen för att utveckla konsumentpolitiken. Genom vårt vetenskapliga råds arbete och kontakter med andra myndigheter försöker vi stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området.

Mer om vetenskapliga rådet

Konsumentverkets inspel till forskningspolitisk proposition 2016

Konsumentverkets rapporter

Vi sammanställer flera rapporter inom olika områden, bland annat så kartlägger vi regelbundet hur enkelt eller svårt det är att vara konsument på 45 marknader i Sverige. I vår publikationsshop har vi samlat våra rapporter så du enkelt kan ta del av dem.

Konsumentrapporten - kartläggning av 45 marknader

Sök efter rapporter bland våra publikationer

Senast granskad 7 maj 2020
Skriv ut