Konsumenterna och miljön

Den privata konsumtionen – det var och en köper, använder och kasserar – har stor påverkan på miljön. Konsumentverket bevakar därför konsumenternas möjligheter att agera på ett hållbart sätt. Arbetet presenteras i rapporten Konsumenterna och miljön.

Rapporten baseras på en enkätundersökning där konsumenter svarar på hur de upplever sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn. Resultatet kompletteras med beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, över vilken miljöpåverkan konsumtionen av olika varor och tjänster har. Rapporten innehåller även fördjupade studier inom specifika marknader.

I rapporten rangordnas marknaderna utifrån indexet KMI-miljö, ett mått som Konsumentverket skapat där KMI står för konsumentmarknadsindex. Indexet bygger på sammanvägda resultat där konsumenterna bedömer hur fem olika faktorer påverkar möjligheterna att göra val med miljöhänsyn: utbud, pris, sociala normer, miljöinformation och enkelhet.

Länk till rapporten

Läs om och ladda ner Konsumenterna och miljön 2018

Senast granskad 3 mars 2020
Skriv ut