Förebygga överskuldsättning

Vårt arbete med att förebygga överskuldsättning har baserats på regeringsuppdraget om fördjupad samverkan mot överskuldsättning som Konsumentverket fick i mars 2016.

Syftet har varit att genom fördjupad samverkan med olika samhällsaktörer bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp att få ordning på sin ekonomi. Arbetet har skett i nära samarbete med Kronofogden och Finansinspektionen.

Vid sidan av dessa myndigheter har det funnits ett brett nätverk av samverkande aktörer. Ett 60-tal aktörer på lokal, regional och nationell nivå har på olika sätt involverats och bidragit i arbetet.

Projektet slutredovisades i juni 2019

Uppdraget har slutredovisats till regeringen. I redovisningen gavs flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter, bland annat en skiss på en nationell vägledningstjänst för budget- och skuldfrågor. Liknande tjänster har visat sig vara framgångsrika i våra nordiska grannländer och sänker tröskeln för människor att söka den hjälp de behöver för att få ordning på sin privatekonomi.

Redovisning av uppdraget har skett sker genom tre kompletterande insatser:

  • Rapport "Fördjupad samverkan mot överskuldsättning"
  • Avslutningskonferens
  • Magasinet "Tillsammans"

Rapport 2019:6 Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverkets slutredovisning av regeringsuppdraget ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning”. I redovisningen ges flera förslag som kan underlätta vardagen för människor med ekonomiska svårigheter, bland annat en skiss på en nationell vägledningstjänst för budget- och skuldfrågor.

Här kan du ta del av avslutskonferensen från Nalen i Stockholm den 16 maj. Filmen är uppdelad i avsnitt. Du kan välja olika avsnitt genom att klicka på menyn längst upp i filmfönstret.  
Programblad för avslutningskonferensen Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Frågor och svar kopplade till avslutningskonferensen

Magasinet Tillsammans

PDF 5 MB. Öppnas i nytt fönster

I magasinet Tillsammans sammanfattas Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionens arbete med regeringsuppdraget Samverkan mot överskuldsättning (2016-2019).

 

Rapport 2019:06

Senast granskad 19 april 2018