Nationell vägledning för budget- och skuldfrågor

Förbättra Hallå konsuments förmåga att fånga upp och hänvisa vidare personer med skuldproblem, eller ett helt nytt koncept för nationell budget- och skuldrådgivning. Så kan man sammanfatta insatsen ”Nå fler”.

Förslaget om att inrätta någon form av nationell budget- och skuldrådgivning har dryftats med jämna mellanrum under senare år, bland annat i Anna Hedborgs utredning ”Överskuldsättning i kreditsamhället?” (SOU 2013:78). I Hedborgs utredning omnämndes den som ”Ekonomiakut”.

När tanken nu återigen lyfts och utreds inom ramen för detta regeringsuppdrag har insatsen döpts till ”Nå fler”, där arbetet bedrivs i två spår.

Två spår

I ett första spår utreds och prövas olika sätt att förbättra Hallå konsuments förmåga att fånga upp personer med skuldproblem. Detta spår förutsätter inget utökat uppdrag eller ytterligare medel.  

Det andra alternativet är ett nytt koncept för en nationell budget- och skuldrådgivning som ska fungera som ett komplement till den lagstadgade budget- och skuldrådgivning som bedrivs i kommunerna. Detta alternativ förutsätter såväl ett utökat uppdrag som ytterligare medel.     

Senast granskad 2 november 2018