Utbildning och kompetenshöjning

Fler måste veta mer om orsaker och konsekvenser av skuldproblematik, inte minst de som möter överskuldsatta i sin arbetsvardag. Hur kan man överbrygga skamkänslorna och vart hänvisar man de som har problem?

Inom den här insatsen arbetar vi med kunskapshöjande insatser på olika nivåer och mot olika målgrupper. Initialt har vi fokuserat på utbildningen om skuldsättningsproblematik på landets 17 socionomprogram, då socionomer är en yrkesgrupp som regelbundet träffar skuldsatta personer.

En rundringning visade att enbart en handfull av de 17 universiteten/högskolorna hade med skuldsättningsproblematik inom ramen för grundutbildningen på sina socionomprogram.

Kunskapsbrist

Detta innebär att en stor majoritet av nyutexaminerade socionomer aldrig stött på begreppet överskuldsättning under sin utbildning (3,5 år), men närmast säker kommer att konfronteras med problematiken i sitt arbete.

Från projektets sida arbetar vi för att fler utbildningar ska fokusera på skuldsättningsproblematik under grundutbildningen. Bland annat föreläser vi, anordnar workshops med och för företrädare för socionomprogrammen samt deltar som gästföreläsare i olika utbildningar.

Arbetet ske i nära samarbete med bland annat Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och Socialstyrelsen. 

Senast granskad 2 november 2018