Vräkningsförebyggande arbete

I uppdraget hjälper vi till att sprida metoder och material för det vräkningsförebyggande arbetet som bland annat Kronofogden och Socialstyrelsen har tagit fram.

Kronofogden är den part som har laglig rätt att vräka någon från sin hyresbostad. Orsaken är vanligast obetalda hyror. En vräkning får stora negativa konsekvenser för hyresgästen och dennes familj men också för samhället. Det vräkningsförebyggande arbetet är mycket viktigt för att förhindra vräkningar och att endast de vräkningar genomförs, där det inte finns något annat alternativ.

Metodstöd - Hemma!

I samarbete med länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten har Kronofogden tagit fram skriften ”Hemma!”, ett stöd till bostadsföretag och kommuner som visar hur man kan arbeta vräkningsförebyggande.

Rent konkret visar materialet på hur man genom lokal samverkan och genom återkommande möten mellan hyresvärd och socialtjänst tillsammans kan arbeta för att minska och undvika vräkningar.

På Kronofogdens webbplats kan du läsa mer om det vräkningsförebyggande arbetet

Senast granskad 2 november 2018