Matkostnader

Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll. En av utgiftsposterna är livsmedel. Beräknade kostnader för livsmedel har tagits fram för en 4-veckors matsedel. Siffrorna gäller för 2020.

Konsumentverkets beräkning visar exempel på en näringsriktig matsedel och vad den kostar per månad. Matsedeln är mer hållbar ur ett miljö-, hälso- och ekonomiskt perspektiv än tidigare matsedel. De beräknade kostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som referensvärden och som ett stöd när du planerar din matbudget.

Kostnader för matsedeln

Kostnader för matsedeln är beräknad för att täcka dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp och kön. Matsedeln redovisas med en genomsnittlig kostnad per grupp.

Ladda ner kostnadsberäkningar för normalkostmatsedel

Rapport 2019:12 Konsumentverkets matsedel

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

En fyraveckors matsedel – nu mer hållbar ur ett miljö-, hälso- och ekonomiskt perspektiv. Siffrorna gäller för 2020.

Relaterad information

Konsumentverkets matsedel för normalkost

Budgetkalkylen på Hallå konsuments webbplats

Från och med 2020 tar Konsumentverket inte längre fram beräkningar för specialkost.

Senast granskad 21 februari 2020
Skriv ut