Matkostnader

Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll. I tabellerna ser du kostnader för de livsmedel som ingår i vår matsedel. Siffrorna gäller för 2019.

Konsumentverkets beräkningar visar exempel på näringsriktiga matsedlar och vad de kostar per månad. De beräknade kostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som referensvärden och som ett stöd när du planerar din matbudget.

Matkostnader för olika matsedlar

Kostnader redovisas för olika typer av matsedlar och utgår från olika åldersgrupper. I beräkningarna har vi utgått från att barn under sex månader ammas.

Ladda ner kostnadsberäkningar för normalkostmatsedel

Ladda ner kostnadsberäkningar för glutenfri matsedel *

Ladda ner kostnadsberäkningar för mjölkproteinfri matsedel *

Relaterad information

Konsumentverkets matsedel för normalkost

Konsumentverkets glutenfria matsedel *

Konsumentverkets mjölkproteinfria matsedel *

Budgetkalkylen på Hallå konsuments webbplats

* Från och med 2020 slutar Konsumentverket att ta fram beräkningar för specialkost. Matsedel för glutenfri och mjölkproteinfri kost och beräkningar för dessa kommer därför att tas bort.

Rapport 2018:4 Konsumentverkets matsedel

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Bakgrundsmaterial till Konsumentverkets matsedel.

Senast granskad 22 januari 2019