Tjänsters säkerhet

Vi är tillsynsmyndighet för att tjänster som erbjuds konsumenter är säkra. Genom marknadskontroll undersöker vi hur tjänster uppfyller kraven på säkerhet enligt produktsäkerhetslagen.

Vårt ansvar för tjänsters säkerhet

Konsumentverket är en av flera myndigheter i Sverige som har tillsyn över tjänster och att tjänsterna som erbjuds konsumenter uppfyller krav på säkerhet och hälsa. De tjänster vi har tillsyn över är till exempel när en konsument tar hjälp av personlig tränare, deltar i fritidsaktiviteter, besöker lekland eller får hudvård.

Marknadskontroll av tjänster

Marknadskontroll av olika tjänster kan ske genom tillsynsbesök och kontroll av det förebyggande säkerhetsarbetet. Vid en kontroll ska företaget svara på frågor om sin personals kompetens, hur de arbetar med att förebygga olyckor samt sin förmåga och möjlighet att hantera olyckor som kan ske. Vi kan även kontrollera att den utrustning som används inom ramen för tjänsten uppfyller säkerhetskraven och vilken information konsumenten får innan aktiviteten påbörjas.

Kontrollerna redovisas i rapporter som finns att ladda ner från vår publikationstjänst.

Rapporter om tjänsters säkerhet

Listning av våra publikationer som rör sport, fritid och skyddsutrustning.

Standardisering och EU-arbete

Det finns några standarder som tar upp säkerhet för tjänster.

  • Dykning
  • Äventyrsbanor 
  • Riktlinjer för personlig tränare

Vi deltar även i arbete med att ta fram standarder för skönhetstjänster och gym.

Artiklar med djupare information om dessa standarder.

Fritidsdykning på Konsumentverkets webbplats

Klättring, höghöjdsbanor, quickjumps och ziplines

Säkerhet vid skönhetsbehandlingar

Personlig tränare

Information till företag och konsumenter

Vi arbetar förebyggande mot både företag och konsumenter. För företag har vi tagit fram allmänna råd och vägledningar där vi informerar om vilka regler som gäller för tjänster. Tillsammans med några branscher har vi skrivit branschöverenskommelser. Informationen till konsumenter handlar om vad de bör tänka på inför köp och deltagande i en tjänst.

Säkerhetsansvar för tjänster

Om säkra tjänster på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 19 april 2018