Kommunernas budget- och skuldrådgivning

En person sitter på en säng och håller i flera fakturor.

Drygt 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogden men det är också många som kämpar med sin ekonomi utan att hamna hos Kronofogden
Förutom det personliga lidandet för de som är överskuldsatta kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år.

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder. Personer som har behov av skuldsanering kan få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. Budget- och skuldrådgivaren ger stöd under hela skuldsaneringsförfarandet.

Konsumenter som inte vill ha eller inte beviljas skuldsanering kan få hjälp med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägare och räkna fram realistiska betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse.  Samtliga kommuner ska enligt lag erbjuda budget- och skuldrådgivning och rådgivningen är kostnadsfri. Konsumenter som inte får den hjälp de har rätt till kan göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Denna film beskriver kortfattat kommunernas budget- och skuldrådgivnings arbete. 

 

Mer information om budget- och skuldrådgivningen

Årlig kartläggning av kommunernas budget- och skuldrådgivning

Stöd till budget- och skuldrådgivning

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst på Busföreningens webbplats

Mer information om skuldsanering

Information om skuldsanering på Kronofogdens webbplats

Skuldsaneringslagen i sin helhet på Sveriges riksdags webbplats

Information om skuldsanering för företagare på Kronofogdens webbplats

F-skuldsaneringslagen i sin helhet på Sveriges riksdags webbplats

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till kommunernas budget- och skuldrådgivning finns på Hallå konsuments webbplats 

Kontaktuppgifter för att klaga på socialtjänsten finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats

Senast granskad 15 november 2019