Konsumentvägledning i din kommun

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Konsumentvägledningen kan hjälpa dig att hitta information om varor och tjänster. De kan också visa dig hur du tyder och skriver avtal inför köp av varor och tjänster.

Om du redan har köpt en vara eller en tjänst som du är missnöjd med kan konsumentvägledningen ge dig information om dina rättigheter och hur du klagar på rätt sätt med stöd av de lagar som finns på konsumentområdet, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Sök efter din kommunala konsumentvägledning på Hallå konsuments webbplats

Filmen nedan beskriver kortfattat vad den kommunala konsumentvägledningen är och gör. 

Senast granskad 25 februari 2019